Produktserie: Aktiv födsel

Nyckeln i aktiv födsel (active birth) är att röra sig och hålla sig upprätt under födseln för att hantera värkar och främja födelsearbetet framåt.

  • Rörelse och följ gravitationskraften 
  • Följ kroppens primala instinkter
  • Optimera kroppens egna födelsehormoner
  • Fysiologisk födsel

"ACTIVE BIRTH is not new. It is simply a way of describing how women the world over have always behaved during labour and birth throughout history"

— Janet Balaskas