Efter användning

Töm poolen på vatten

Det finns lite olika sätt att tömma förlossningspoolen på vatten:

 • Vattenpump och slang
 • Hinkar
 • Slanga vatten

Vattenpump och slang
Ska ni tömma förlossningspoolen med vattenpump börjar ni först med att använda en håv för att få bort eventuella rester som hår, fosterhinnor, koagulerat blod och avföring som kommit i vattnet under förlossningen. Detta för att det annars kan skapa stopp i vattenpumpens insug. Därefter kan du tömma vattnet med hjälp av vattenpumpen ihop med vattenslang plus krankopplingar.

En vattenpump tömmer poolen snabbt och effektivt men kom ihåg att om vatten blir utpumpat i en uppåtgående position till tex ett handfat krävs mer arbete av pumpen och det tar längre tid. Därför rekommenderas, om möjligt, att poolen blir tömd i ett avlopp/golvbrunn ”nedåt”.

Förlossningsavdelning: Vill ni tömma förlossningspoolen samtidigt som personal inte är på plats kan vi bara hänvisa till vattenpumpens manual som säger att vattenpumpen inte ska användas/gå utan vatten. Är ingen på plats riskerar man att detta sker däremot kan ni minska risken genom att införskaffa en säkerhetstimer, se länk: länk: https://www.biltema.se/bygg/el/timers/sakerhetstimers/sakerhetstimer-2000021251

Hinkar
Alternativt kan ni tömma vattnet från förlossningspoolen manuellt genom att fylla hinkar med vatten och tömma i närmsta avlopp. Detta är ett relativt tidskrävande och tungt arbete.

Slanga vatten
Vill ni använda er av ”slangtricket” behöver ni bara en slang som ni stoppar ned i förlossningspoolens vatten samtidigt som ni suger på andra änden av slangen. Genom denna teknik uppstår ett vakuum som gör att vattnet snart kommer rinna igenom slangen så att ni kan tömma det i närmsta avlopp, gärna nedåtgående. 

Avslutande (oberoende tömningssätt)
När det inte är mycket vatten kvar i förlossningspoolen kommer inte vattenpump, hinkar eller slang kunna tömma mer. Ta då av linern och lyft upp den så att det bildas som en ”påse/pung” med vatten i. Gå till närmsta avlopp/badkar och gör ett snitt längst ner i botten av linern (”påsen”) för att tömma ut det sista vattnet. 

Linern slängs sedan i plaståtervinningen.

Rengöring pool

1. Grundrengöring för hyreskunder
När förlossningspoolen är helt tömd rengörs poolen med varmt vatten, såpa och en vanlig disktrasa. Rengör inte poolen med klorin! 

Skölj sedan av förlossningspoolen med bara vatten och torka av. Låt poolen stå och torka ordentligt innan du packar ihop den. Det är viktigt att inget vatten finns kvar i springor eller liknande då detta kan bilda mögel.

2. Rengöring och desinfektion vid köpt pool
Följ grundrengöringen ovan.

Ni kan ytvdesinfektera poolen med dettol antibakteriella ytrengöringsservetter. Torka av hela poolen framförallt i oåtkomliga utrymmen så att bakterier inte fäster. Viktigt att poolen är helt torr innan ni packar ihop den i sin påse igen då fukt i väggarna kan skapa mögel.

Eftersom att världens marknad består av så pass många olika sorters ytdesinfektion kan inte våra leverantörer svara på vilka märken som fungerar på förlossningspoolerna eller inte.

Däremot hyr vi på Nordic birth ut förlossningspooler där vi använder DAX ytdesinfektion plus mellan varje användare (vi har även använt 75).

Innan vi desinfekterar poolerna har kunderna själva rengjort poolen med såpa och vatten.

Vi har inte sett att våra hyrespooler tagit skada eller blivit mer slitna av att använda DAX ytdesinfektion däremot kan vi inte garantera något då våra leverantörens råd är som sagt att dem inte kan säkerställa vilka medel på marknaden som är säkra för förlossningspoolerna.

Rengöring vattenpump

Mer information och bilder kommer inom kort.

Ställ ner vattenpumpen i en hink eller plastlåda med varmt vatten och klorin. Se till att vattenpumpens sugproppar får fäste i botten av hinken. Låt pumpen stå, ej inkopplad till el, i minst 10 minuter. 

Ta sedan upp vattenpumpen och ta av gallret (var försiktig!) som ska förhindra smuts att ta sig in i propellern. När ni tagit av gallret sitter det oftast en mängd hår och annan smuts inuti, ta bort. Man kan enkelt rengöra här med tops eller liknande.

Sätt tillbaka delarna och låt sedan vattenpumpen stå igen i klorinbadet inkopplad till el så att pumpen spolar igenom sig själv. Vattnet bör vara tillräckligt djupt så att inte vattenpumpens stråle går allt för högt över vattenytan vilket gör att vatten sprids över hela rummet. Låt vattenpumpen gå ca 10 min.

Spola av med rent vatten, torka och förvara på uttänkt plats.

Töm poolen på luft

Det är nödvändigt att tömma poolen ordentligt på luft så att den går att få ner i sin påse igen. Är poolen inte tillräckligt tömd går påsen sönder!

 1. Öppna alla blås hål som finns på poolen, både golv och väggar. Låt poolen ligga och tömma sig själv under ca 1 timme.
 2. En liten mängd luft kommer vara kvar i insidan av poolen. Använd luftpumpen och din kroppsvikt för att få ut den sista luften.

Följ instruktionerna nedan för hur du ska vika ihop förlossningspoolen på bästa sätt. 

Packa ihop

Mer information och bilder kommer inom kort.

1. Vik poolen på mitten.
2. För större pooler vik ytterligare en gång på mitten.
3. Börja rulla ihop poolen från den sidan där det
inte sitter ett blåshål.
4. När poolen är ihoprullad som en kanelbulle, lägg din kroppsbikt ovanpå poolen för att få ur den allra sista luften.
5. Trä nu på säcken på ena sidan av poolen. När du fått på säcken runt poolen kan du ställa den på högkant och dra över resten av säcken. 

Pool tillbehör

Engångsprodukter som ej skickas tillbaka:
 • Liner
 • Värmelock (ingår ej med alla pooler)
 • Håv
 • Slang

Är samtliga engångsprodukter oöppnade kan dessa skickas tillbaka till oss och då återbetalas ni 600 kr.

Övriga tillbehör skickas tillbaka:
 • Vattenpump
 • Luftpump 
 • 3 st krankopplingar
 • Spegel
 • Termometer