Innan användning

Viktigt info

Uppblåsbara pooler kräver försiktig hantering för att undvika hål, skär- och stickskador som kan orsaka läckage. När ni blåser upp poolen och placerar den på uttänkt plats, kontrollera att golvet är fritt från skador, spikar, sprickor och annat som kan råka skada poolen.

Använd inte poolen för annat än vad den är avsedd för tex låt inte barn leka i poolen eller fyll den med saker under tiden den inte används!

Skada

Öppna ej paket som har skador på utsidan av emballaget! Gäller både vid köp och uthyrning av förlossningspool.

Fotografera direkt ert pakets yttre skador och maila till hej@nordicbirth.se.

När ni mottar er pool

Låt poolen acklimatisera sig till rummets temperatur innan ni packar upp förlossningspoolen. Ni kan ta ut poolen ur paketet men låt den ligga i sin påse tills den nått rumstemperatur innan ni vecklar ut den. Är poolen för kall eller för varm när ni försöker sätta upp den kan det orsaka skador på förlossningspoolen.

Egenkontroll

Vi rekommenderar att ni testar uppsättning av förlossningspoolen med tillbehör minst 2 veckor innan beräknad födsel för att upptäcka eventuella skador och hål samt för att bekanta er med poolen. Gäller både vid köp och uthyrning. 

Ta även tillfället i akt att öva förlossningsställningar i poolen. Tips på förlossningsställningar finner ni här

Blås upp poolen och låt den sen stå i cirka 4 timmar. Om poolen håller luft kan ni fylla den med ca 15 cm/6" vatten. Låt stå minst 1 timme, kontrollera om läckor uppstår. Viktigast vid nyinköpt förlossningspool.

Lathund

 • Låt poolen nå rumstemperatur innan uppsättning
 • Testa/öva uppsättning av poolen och alla tillbehör 2 veckor innan BF
 • Lämna inte poolen 100% uppblåst, detta sliter onödigt på poolens sömmar
 • Låt poolen förvaras tom tills det är dags att använda den
 • Använd inte poolen för annat än vad den är framställd för
 • Upptäcker ni några problem kontakta omedelbart hej@nordicbirth.se

Placering av pool

 • Klarar golvet av poolens vikt? Hjälp.
 • Är det mysigt/avskilt på platsen ni valt?
 • Har ni el/uttag nära för tex luftpump, ljusslingor, musik?
 • Har ni möjlighet till bra ventilering i rummet ni valt?
 • Är det enkelt att fylla och tömma poolen på vatten?
 • Stödpersoner och personal rekommenderas ha åtkomst från tre sidor av förlossningspoolen vid eventuell nödsituation (lyfta ut den födande).

Förbered golvet undet förlossningspoolen med antingen en pressening, inkontinensskydd eller annat för att skydda golvet från stänk från förlossningspoolen. Vi rekommenderar starkt att lägga handdukar bredvid poolen där födande kvinnan går i och ur poolen för att undvika fallolycka!